Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou do nás vkládáte. Proto trváme na nejvyšších standardech pro bezpečné transakce a soukromí informací o zákaznících. Přečtěte si prosím následující prohlášení, abyste se dozvěděli o našich postupech shromažďování a šíření informací.

Poznámka:

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou kdykoli bez upozornění změnit. Abyste se ujistili, že jste si vědomi jakýchkoli změn, pravidelně kontrolujte tyto zásady.

Návštěvou tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte, nepoužívejte a nevstupujte na naše webové stránky.

Pouhým používáním webových stránek, výslovně souhlasíte s naším použitím a zveřejněním vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny do Obchodních podmínek.

Zásady ochrany osobních ůdajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost BOXMAT s.r.o., IČ: 14174162, se sídlem Na Hřebenech II 1062, 147 00 Praha 4. Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 361562 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • adresa pro doručování Na Hřebenech II 1062, 147 00 Praha 4,
  • datová schránka: pu38gyf
  • adresa elektronické pošty info@boxmat.cz,
  • telefon 733 473 192.

1.3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Jan Baloun a jehož kontaktní údaje jsou následující:

  • adresa pro doručování Na Hřebenech II 1062, 147 00 Praha 4,
  • adresa elektronické pošty: info@boxmat.cz,
  • telefon +420 733 473 192.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný tomuto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.4. Spolupracujeme se společnostmi Microsoft Clarity a Microsoft Advertising, abychom zachytili, jak používáte naše webové stránky a jak s nimi interagujete, prostřednictvím metrik chování, teplotních map a přehrávání relací, abychom vylepšili a prodávali naše produkty/služby. Údaje o používání webových stránek jsou zaznamenávány pomocí souborů cookie první a třetí strany a dalších technologií sledování, aby se zjistila popularita produktů/služeb a online aktivity. Kromě toho tyto informace používáme pro optimalizaci stránek, bezpečnostní účely a reklamu. Další informace o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše data, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Dalším příjemcem vašich osobních údajů bude:

Zásilkovna Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

6.2. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na e-mailovou adresu: info@boxmat.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

6.4. Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

6.5. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.info

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto prohlášení nás prosím kontaktujte.